Study Journal 03 : Dovetail Lamp


โปรเจคถัดมาของผมนั้นตั้งเป้าไปที่การทดลองใช้เครื่องจักรต่างๆ และการลงมือทำข้อต่อหรือเดือยไม้ (Joint) ที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยเดือยที่ผมเลือกมาทดลองทำในงานนี้คือเดือยหางเหยี่ยว (Dovetail Joint) ที่เป็นเอกลักษณ์ของงานไม้และเป็นการต่อไม้ที่ให้ความแข็งแรงอย่างมาก ผม,แฟรงค์และอาจารย์นิโคลัสร่วมกันออกแบบชิ้นงานนึงขึ้นมาสำหรับการทดลองทำนี้ โดยเป็นโคมไฟที่ใช้เดือยหางเหยี่ยวเป็นข้อต่อระหว่างตัวเสาโคมกับฐานซึ่งเป็นการผสมไม้สองชนิดระหว่างไม้แอช และไม้วอลนัท ส่วนที่เป็นไฟใช้ไม้เส้นบางติด LED แล้วสอดเข้าไปในร่องไม้ โดยจะเซาะร่องไว้สองระดับ เพื่อให้ปรับองศาของไฟได้

เริ่มต้นโดยการเตรียมไม้โดยนำไม้แผ่นใหญ่มาตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ เพราะปกตินั้นไม้ที่ถูกตัดมาจะมาเป็นแผ่นยาว มีความหยาบ และบางส่วนยังมีเปลือกไม้ติดอยู่ เมื่อตัดขนาดแล้วก็นำไปไสให้เรียบ

จากนั้นก็ทำส่วนของเดือยไม้ ที่จะยึดส่วนของเสาโคมไฟกับฐานเข้าด้วยกัน ใช้ดินสอวาดลงไปบนไม้เพื่อกำหนดตำแหน่ง ในกรณีที่เป็นเดือยตัวผู้ ใช้เลื่อยตัดส่วนที่ไม่ใช้ออก จากนั้นใช้สิ่วเฉือนไม้ออกเพื่อให้พื้นผิวเรียบ กระบวนการนี้ต้องให้เส้นที่ตัดนั้นมีความเรียบและตรง เพื่อให้ได้รอยต่อของเดือยที่สวยงาม

ในกรณีที่เป็นเดือยตัวเมีย ใช้เลื่อยหั่นลงไปในไม้เช่นกัน แต่ใช้สิ่วในการเซาะไม้ออก เพื่อให้เกิดร่องสำหรับการนำเดือยตัวผู้มาประกอบลงไป

จากนั้นเซาะร่องของเสาโคม เพื่อที่จะนำไม้เสนบางที่ติดไฟ สอดลงไป โดยผมใช้เลื่อยวงเดือนในการตัด เพราะการเซาะร่องแบบนี้ การใช้เครื่องจักรจะว่องไวและสะดวกกว่า ที่เวิร์คช็อปของที่นี่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยมาก ทั้งสอนกระบวนการการใช้ให้ปลอดภัย การมี safe guard ในทุกๆเครื่อง และมีความแม่นยำสูงอีกด้วย

ต่อไปเป็นการประกอบฐานกับเสาโคมเข้าด้วยกัน ตัดส่วนข้อต่อให้ได้ขนาด ผมใช้เราเตอร์ (Router) ในการเซาะไม้ให้เกิดความโค้งรับกับฐาน โดยเราเตอร์นั้นถือเป็นเครื่องจักรที่สำคัญมากๆของงานไม้ เพราะสามารถขึ้นรูปไม้ได้หลายรูปแบบ เพียงแค่เปลี่ยนใบมีดเป็นรูปที่ต้องการ ซึ่งในกรณีนี้ผมใช้ใบมีดรูปวงกลม เพื่อชิ้นส่วนครบแล้ว ก็ใส่กาว แล้วประกอบเข้าด้วยกัน

หลังจากนี้ก็จะเหลือส่วนของงานไฟครับ และงาน finishing ผิวไม้ ถือเป็นงานเริ่มต้นในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ และความเข้าใจในงานไม้ได้ดีเลยครับ

-

This project focused on practicing my machine and hand tool skills also study on more complicate wood joint, which in this case, a dovetail joint. Myself, Franck and Teacher Nicolas together designed a lamp that use this joint as a main part which connect the base and body of lamp together. The lamp body will connect to the light part, using a wood stick combine with LED. This lamp will combine two kinds of wood together, Ash and Walnut, to emphasis the joint aesthetic.

Started by preparing the wood, by cutting the large pieces of wood to a proper size to work, then make a joint part. To make a beautiful joint require a lot of concentration, to get the perfect line. The main tools for this process is saw and chisels.

After that, create a notch on the body part, I used a circular saw because its suitable to this kind of notch, which also faster and more precise. This school workshop was serious about safety, many rules and solution had been made, such as steps of using machine, safeguard on machine and safety clothes.

Then Assemble the base and body together, I used router to cut the joint part to create smooth line. Every parts was assemble together by glue and finished. The things left is wood finishing and to attach the LED light on the stick part.


Recent Posts